|Recenze| Egypťan Sinuhet

29. ledna 2016 v 8:30 | Whirpy
vše o životě...
Vážení a milí,
asi měsíc s velkými přestávkami kvůli škole a jiným aktivitám mi zabralo přečtení tohoto skvělého díla. Egypťan Sinuhet je nicméně určitě kniha, která stojí za recenzi, přestože ji pořádně oceníte teprve poté, až si ji celou sami přečtete.
Tentokrát vám tady dám verzi pro můj školní referát, podle osnovy k maturitám a uvažuju o tom, že tuto osnovu uplatním i v následujících recenzích, přece jen o knize prozradí víc, než to, co jsem tady doposud aplikovala. Samozřejmě následující recenze už nebudou tak rozsáhle, ale tahle kniha je pěkná bichle...

Rok vydání: 1945, v ČR 1965
Počet stran: 830

Stručně k autorovi
Mika Waltari se narodil roku 1908 a zemřel roku 1979 v Helsinkách. Vystudoval filozofii a poté se stal spisovatelem. Stal se vůdčí osobností lit. skupiny Nositelé ohně, která propagovala orientaci na moderní evropské proudy. Mezi jeho nejznámější díla patří například román Velká iluze, psychologický román Cizinec přichází, avšak jeho nejznáměnjším a nejslavnějším dílem je historický román Egypťan Sinuhet.

Název knihy, jeho vysvětlení, podtitul, motto, rok prvního vydání
Název: Egypťan Sinuhet
Podtitul: Patnáct knih ze života lékaře
Rok prvního vydání: 1945

Literární druh, žánr, výrazová forma
Literární druh: epika
Žánr: historický román, členěn do patnácti knih
Výrazová forma: próza

Téma knihy
Život ve starověkých státech, zejména Egyptě. Kniha zachycuje nejen životy a osudy starověkých faraónů a králů jiných starověkých vladřů, ale taky obyčejných lidí jako třeba lékaře Sinuheta.

Námět knihy, motivy
Život, víra, láska, přátelství, důležitost vědění, moudrost, ale i válka a rozpory kvůli náboženství, chyby a neuvážené jednaní a následky. Kniha nám má ukázat, že přestože se její příběh odehrává ve Starém Egyptě, tak se lidstvo nemění.

Doba, ve které se příběh odehrává
Příběh se odehrává ve staroegyptských dobách za vlády 18. dynastie faraónů.
Vládá faraonů: Amenhotepa III, Amenhotepa IV - později Achnatona, Tutanchamona, Aje a Haremheba.

Místo, ve kterém se příběh odehrává. Jak prostředí ovlivnilo život hrdinů.
Především Egypt, ale také jiné starověké země: Sýrie, Babylón, země Mitannu, Chatti a Amurrů a starověká Kréta.

Postavy a jejich charakteristika
Sinuhet: Lékař, který celý příběh vypravuje. Sinuhet je skvělým ve svém řemesle, vědění má pro něj větší cenu než stříbro a zlato. Je to čestný, moudrý, často zbrklý, což má za následky chyby, kterých později lituje. Během svého života dostal dvě přezdívky první od faraóna Achnatona - Ten, jenž jest osamělý, a druhou mu dali Haremhebovi vojáci - Syn divokého osla. Jeho ušlechtilé, avšak naivní představy, řeči a činy mu často přivodí nesnáze.
Kaptah: Sinuhetův jednooký otrok a později přítel, později dostává svobodu. Ve všem Sinuhetovi pomáhá a snaží se mu často dobře radit. Je mazaný, lstivý, chytrý, skvělý obchodník a umí si na rozdíl do Sinuheta užívat života.
Nefernefernefer: Velmi krásná a bohatá kněžka, která své bohatství získává na mužích, kteří po ni pro její exotickou krásu touží.
Minea: Krásná Kréťanka, která umí tančit před býky, silně věří v krétské bohy.
Merit: Prostá, avšak krásná hospodská z krčmy U Krokodýlího ocasu. Jak později zjistíme, taky matka Sinuhetova syna.
Achnaton: (Amenhotep IV.) Egyptský faraón, zřejmě blázen. Za jeho vlády nastal velký úpadek, byl lidem nenáviděn a prohlašován za nepravého faraona.
Haremheb: Voják a Sinuhetův přítel, původem z prosté rodiny. Velmi sebevědomý, myslí si, že je předurčen velet zástupům. Stává se z něj voják, později vojevůdce a nakonec i faraón. Rád používá vulgarismy a ve svých rozhodnutích je často tvrdý a neústupný.
Aziru: Syrský král ze země Amurrů, dávný přítel Sinuheta.
Aj: Kněz, později partner královny Tij (matka Achnatona). Touží po moci. Jeho dcera Nefertitii se stala manželkou Achtatona.
Pathhor: Starý přítel Sinuhetova otce, královský otvírač lebek.

Jazyk: z hlediska vrstev slovní zásoby, umělecké prostředky, druhy řečí
Celá kniha je napsána v ich-formě, vypravěčem je Sinuhet. Jazyk je spisovný, jen občas se vyskytnou nějaké vulgarismy nebo nespisovná slova, hlavně v řeči Haremheba a Kaptaha.

Kompozice
Lékař chudých Senmut a jeho žena Kipa neměli vlastních dětí, proto přijali za svého syna chlapce, kterého Senmut nalezl u Nilu v lodičce z rákosu. Vychovali ho a postarali se, aby se naučil číst a psát. (Ve Starém Egyptě se lidé s těmito schopnosti velmi považovali) A když se Sinuhet rozhodl jít ve stopách svého otce a stát se taktéž lékařem chudých odešel za pomoci otcova starého známého Pathhora do vesetského chrámu, aby se po vysvěcení na kněze mohl vzdělávat v Domě života a později být lékařem.

V chrámě je Sinuhet svědkem arogantního chování kněží a projevování neúcty vůči bohům.
Jedné noci se náhodou setkává s krásnou Nefernefernefer na kterou nemůže od jejich setkání zapomenout. Následně je konečně vysvěcen, odchází do Domu života, aby se z něj mohl stát lékař. Avšak Vesetem zrovna otřásá velké vzrušení, neboť faraón Amenhotep III. umírá a Sinuhet je vybrán Pathhorem, aby mu asistoval u otvírání faraónovy lebky.

Krátce po faraónově smrti je Sinuhet svědkem svaté nemoci (setkání se svým bohem) faraóna Amenhotepa IV. v poušti, kde se také poprvé setká také s ambiciózním bojovníkem Haremhebem, později se z nich stanou přátelé. Sotva spatří Haremheb faraónovu sestru princeznu Beketamon, okamžitě se do ní zamiluje, později se s tím svěřuje Sinuhetovi, ten mu poradí, aby radši utišil své touhy a lítost s jinými ženami a tak se společně vydávají na večírek, kde se Sinuhet opět setká s Nefernefernefer.

Jak o sobě Nefernefernefer sama tvrdí, není nikterak ženou hodnou opovržení a porto si za obveselení žádá od mužů dary. Kvůli své nezkušenosti, přehnané důvěřivosti a okouzlení je Sinuhet lapen do jejích sítí, až nakonec přivede na mizinu nejen sebe, ale i své rodiče, kterým tak zaviní předčasnou smrt, spáchají sebevraždu.

Sinuhet je zahanben a zesměšněn sám před sebou svým počínáním a proto odnáší mrtvoly svých rodičů do Domu smrti, kde si chce zaopatření jejich těl odpracovat a zčásti tak odčinit co napáchal. Po čtyřiceti dnech stráveném v Domě smrti mumie odnáší do města mrtvých a pohřbívá své rodiče u hrobek velkých faraónů. Následně vyhledá svého bývalého otroka Kaptaha a společně prchají do Sýrie.

V Sýrii se ze Sinuheta stane uznávaný a bohatý lékař. Když se však doslechne, že jeho dávný přítel Haremheb je v Jerušalimu, zaslepen touhou poznat válku vydá se za ním. Avšak válkou je zklamán, tak se vrátí do Symiry a na popud Haremheba se s Kaptahem vydává na cesty plné dobrodružství po okolních zemích.

Na cestách poznává rozličné kultury a národy různých zemí, ačkoliv postupně zjišťuje, že lidé jsou vesměs všichni stejní a není téměř žádného rozdílu mezi jednotlivými národy. Přesto je Sinuhetovi osudnou návštěva Babylónu, kde se setkává v králově ženském domě s Mineou, krétskou dívkou kterou zde přivedli násilím. Minea ho žádá, aby ji pomohl a odvedl ji, protože pro svou víru nemůže vejít k žádnému muži. Nakonec tedy Sinuhet spolu s Kaptahem s Mineou prchá z Babylónu. A po delších útrapách dopraví spolu s Kaptahem Mineu na její ostrov.

Na Krétě Sinuhet pozná dosud neznámou a uvolněnou kulturu, zvyky a způsob života. Minea při úplňku, jakožto vyvolená vstupuje do domu boha, jemuž je zaslíbena. Toto odloučení je pro Sinuheta i Mineu velmi bolestivé, neboť jsou do sebe zamilováni. Krátce po jejím odchodu se pro ni Sinueht do domu vydá, doufá, že ji přivede zpět. Jenže místo Minei čeká na Sinuheta páchnoucí bludiště (nejspíše se jednalo o palác v Knossu na Krétě) plné mrtvol nejkrásnějších mladých mužů a žen, kteří zemřeli pro nic, stejný osud potkal i jeho Mineu, kterou nachází na konci bludiště stejně jako velkého býka - boha Kréty mrtvou. Na nějakou dobu se zhroutí, propadne smutku a pití. Přestává úplně věřit v bohy. Na ponoukání Kaptaha o něco později společně odplouvají zpět do Simyry.

V Sýrii panuje nenávist vůči Egypťanům a faraónovi, jsou nespokojeni s nadvládou Egypta. Záhy je však povolán svým dávným přítelem králem Aziru ze země Amurrů, aby uzdravil jeho syna, a při této návštěvě Sinuhet zjišťuje, že to Aziru šíří po Sýrii negativní vlny proti Egyptu. Krátce po té se Sinuhet vrací do své rodné země, kde se rozhodne být lékařem chudých. V krčmě U Krokodýlího ocasu potkává Merit, později se do ní zamiluje.

V Egyptě panují nepokoje, kvůli náboženství a faraón je velmi neoblíbený. Sinuhet se opět setkává s Haremhebem a taky faraónem, který přikázal svrhnout boha Amona a změnil si jméno podle svého boha Atona na Achnaton o to víc vzbudí nenávist Egypťanů, přestože jeho myšlenky jsou čisté, ač trochu bláznivé, jak Sinuhet zjišťuje a sám se přiklání k víře Atona. Jenže Achnaton prchá před pravdou a nenávistí, staví nové město Achetaton neboli Město Nebeských výšin. Sinuhet odjíždí s ním a stává se královským otvíračem lebek.

Za nějakou dobu Sinuhet opět navštíví Veset. Kde se během návštěvy zlatého domu (sídlo královské rodiny) dozvídá, že by teoreticky mohl být synem Amenhotepa III. a princezny Mitannské, ale vinou Amenhotepovi manželky Tije byl poslán po řece v lodičce z rákosu. S tímto tajestvím se vrací do Achetatonu a na cestě ho doprovází Merit a její malý kmotřenec Thovt, kterého se ujala po smrti jeho matky. Sinuhet si chlapce zamiluje.

Situace v Egyptě stále zhoršuje, proto vyšle Achnaton Sinuheta, aby pro Egypt vyjednal mír se svým dávným přítelem králem Aziru. To se Sinuhetovi povede a mír na chvíli uklidní politickou situaci.

Následně Achnaton nastoluje kult jediného boha, Atona a ostatní bohy přikáže svrhnout. Pro Egypt nastává těžká doba, lid trpí, zužuje ho plno nemocí, hlad a nejistota. Přívrženci Amona a Atona se vraždí mezi sebou. (tzv. Rohy vs. Kříže) Při jednom z takovýchto krveprolití umírají i Merit s malým Thovtem. Kaptah Sinuhetovi později poví, že Thovt byl jeho syn. Achnaton je svržen a Sinuhet spolu s knězem Ajem a Haremhebem urychlují jeho smrt jedem.

Po těchto událostech krátce a bezvýznamně vládne mladičký faraón Tutanchamon. Po jeho náhlé smrti se vlády podle úmluvy s Haremhebem ujímá kněz Aj. Haremheb zatím vede války, důležité pro upevnění a budoucnost Egypta. A po Ajově smrti usedá na trůn jako vítěz a manžel lstivé princezny Beketamon, která ho nenávidí. Sinuhet je vším znechucen, a také je zatrpklý svým životem a věčnou samotou, proto často rozmlouvá s lidmi, někdy i proti Haremhebovi a válkám. To se Haremhebovi samozřejmě nelíbí, a proto Sinuheta posílá do vyhnanství, kde starý
lékař - Ten, jenž jest osamělý sepisuje svůj příběh.

Nejzajímavější kapitola
Těžko říct jaká kapitola byla nejzajímavější, neboť každá byla něčím přínosná. Nejvíc mě asi zaujala část Temný dům, která pojednává o Sinuhetově návštěvě Kréty a jeho vztahu s Mineou. A pak Království Atonovo na zemi, kde je popsána nejhorší část Achnatonovi vlády a jeho následné svrhnutí a smrt, kapitola poukazuje hlavně na to, jak celou situaci snášel prostý lid, protože právě ten nese vždy největší oběti.

Adaptace filmové či literární
Na Egypťana Sinuheta byla roku 1954 natočena filmová adaptace. Byla režírována Michaelem Kurtizem. Film má jednu nominaci na oscara.

Inspirace pro další umělce
Myslím, že Sinuhet je kniha inspirována samotným životem, tudíž bývá často i inspirací jakýmkoliv umělcům.

Výpisek
Str. 7, Kniha první - Lodička z rákosu
Vše je opět, jak bylo dříve a nic není nového pod sluncem, a se nemění, i když se mění jeho šat, ba i slova jeho řeči. Proto se domnívám, že se nebude psát jinak, než se doposud psalo, neboť člověk sám se nemění. Lidé víří okolo lži jako mouchy na medovém koláči, a jako kadidlo dýmá slovo vypravěče, jenž dřepí v hnoji na rohu ulice, ale lidé prchají před pravdou.

Str. 711, Kniha čtrnáctá - Svatá válka
"Není-liž má moudrost jedinou správnou moudrostí, Sinuhete? Vždyť to dokazuješ sám, neboť sedíš přede mnou jakožto chudý muž pro svou vlastní hloupost a slabost, třeba jsi byl bohatý, ba nejbohatší v Egyptě, dříve než jsi mi ve své hlouposti a slabosti poručil rozdat své bohatství hladovějícím v podobě Atonova chleba. Vskutku jsi měl vše co si může lidské srdce jen přát, i ženu jsi měl, třebaže jsi s ní nerozbil před lidmi džbán, i syna jsi měl - avšak ve svém bláznovství jsi je obětoval smrti. Vskutku Sinuhete, sedíš přede mnou chudý a zatrpklý a tvůj obličej je svraštělý, jako bys kousal kyselého ovoce, ale já se mám dobře a tloustnu opět a vzácné masti voní z mé kůže a víno mi rozehřívá tělo - a každá kapka piva, kterou pijí vojáci tam dole, mi kape do měšce v podobě, a každý výkřik rozkoše ve stanu obchodníků se ozve mědí v mém měšci. Zřekni se tedy konečně svého bláznovství, Sinuhete, a žij jako člověk v zástupu lidí a dívej se na život tak, jaký vskutku je, a nepokoušej se změnit život podle svých představ, neboť zákony života nikdo změnit nemůže a člověk se nikdy nenapraví!"

Str. 743, Kniha patnáctá - Haremheb
Nicméně ve svém stáří jsem pochopil, že všichni vládcové jsou koneckonců stejní a všechny národy jsou koneckonců stejné - a nezáleží na tom, kdo vládne a který národ koho potlačuje, poněvadž je to vždy chudý lid, jenž koneckonců trpí.

Vlastní hodnocení (odůvodnění výběru, čtivost, vliv)
Knihu jsem si vybrala hlavně ze zvědavosti v souvislosti s učivem literatury a taky po doporučení babičky. Jedná se o opravdu rozsáhlý příběh s bohatou slovní zásobou, který je nejen podložen historickými událostmi starého, exotického a tajemného Egypta, ale taky vlastními zážitky autorovými. Nutno upozornit na to, že přestože se Sinuhetův příběh odehrává někdy mezi lety 1370-1300 př. n. l. samotné Waltariho dílo vyšlo teprve před jednasedmdesáti lety a proto není důvod se obávat, že bychom příběhu neporozuměli. Autor totiž nepíše pouze historický román, ale naráží na radosti a strasti každodenního života, jako jsou třeba láska, přátelství, důvěra, zklamání a jiné, ale také na druhou světovou válku, po které román napsal. Kniha upozorňuje na to, že lidstvo se po léta nemění a ať je jakákoliv doba události minulosti, lidský život a činy se stále opakují.
Četba pro mě byla velmi přínosná, ať už pro originální příběh, Waltariho styl psaní nebo pravdivé poznatky o lidském životě a člověku samém.

"Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten, kdo se spokojuje s málem."
-Mika Waltari
 


Komentáře

1 cedor cedor | Web | 29. ledna 2016 v 11:09 | Reagovat

Ten citát je hezký a kniha taky vypadá moc zajímavě. Myslím, že bych ji i zvládl dočíst, ale nemám momentálně jak ji sehnat. Ale pokusím se. Skvělá recenzra děkuju za vyjádření k tomu deníku :)

2 nav nav | 29. ledna 2016 v 11:22 | Reagovat

Mimo obsah chci pochválit velmi zdařilou formu uspořádání článku. Informačně hutné a hodnotné. Chybí mi jen drobnost: místo (město) a nakladatelství konkrétního vydání. Viz ISO 690. Dobrá práce.

3 Jára Jára | E-mail | Web | 29. ledna 2016 v 13:09 | Reagovat

Ahoj, máš parádní blog. Pokud budeš mít čas, rádi tě uvidíme i na našem blogu Čas pro DVA :) www.casprodva.cz

4 Ronnie Sparks Ronnie Sparks | E-mail | Web | 29. ledna 2016 v 15:19 | Reagovat

Tato kniha mě moc nezaujala na čtení, i když mi přijde hodně zajímavá :-) myslím si, že bych ji rozečetla a nedočetla, ale tvoje recenze se mi líbí.

5 Whirpy Whirpy | E-mail | Web | 29. ledna 2016 v 16:28 | Reagovat

[2]: Děkuji. :)
tady je ta drobnost:
WALTARI, Mika. Egypťan Sinuhet: patnáct knih ze života lékaře. V Českém klubu 8. vyd. Praha: NJŠ, 2010, 830 s. ISBN 978-80-86922-31-7.

6 Beatricia Beatricia | Web | 29. ledna 2016 v 16:36 | Reagovat

To je přímo profesionální zpracování recenze. Knihu neznám, ale tvé pojetí mi dokonale přiblížilo děj. Ta osnova zohledňuje všechny důležité aspekty knihy. Bravo! ☼☼☼

7 Dariya Iczkova Dariya Iczkova | Web | 29. ledna 2016 v 17:42 | Reagovat

Ahojky, no ono je i Audio kniha, možná jí zkus vyhledat na ulozto ....

Jinak vidím egypt, kdybys chtěla najdeš i můj youtube kanál, natáčím autorské dokumenty o egyptě atd .... vice zde

https://www.youtube.com/watch?v=MxT-WsphP_g

Je už hodně dílů natočených, kdybys dala odběr budu ráda

8 Alethea Alethea | Web | 29. ledna 2016 v 19:03 | Reagovat

Jeden čas som mala strašnú chuť si prečítať niečo z prostredia Starovekého Egypta, no nemohla som vtedy nič poriadne nájsť. Tuším sa skúsim po tomto pozrieť, i keď trošku ma odrádza počet strán. Ale ten dej vyzerá dosť dobre... Hm :D

9 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 29. ledna 2016 v 23:06 | Reagovat

Tato kniha se mi líbila a zdolala jsem ji jedním dechem, i když jsem se jí zpočátku trochu bála. Ale nakonec zvítězilo moje posednutí starověkým Egyptem. Tuto historickou dobu miluju, takže pro mě bylo čtení naprosto bezchybné :)

10 E. E. | Web | 30. ledna 2016 v 8:55 | Reagovat

Krásně zpracovaná recenze. Určitě je to skvělý udělat to podle podmínek k maturitní četbě, řekne nám to o knize více a je to více zajímavý:)
Určitě ti to zabralo hodně času a práce s tím taky bylo mraky, to se hodně cení.
Knížka vypadá moc zajímavě, ale já na čtení takových tlustých knih nejsem :D

11 Alice Alice | Web | 30. ledna 2016 v 9:16 | Reagovat

Moc pěkná a rozsáhlá recenze :-). Souhlasím, ta kniha mě také moc zaujala!

12 cincina cincina | Web | 30. ledna 2016 v 18:41 | Reagovat

Parádně napsaná recenze:) Knihu neznám a ani jsem jí nečetla, takže k ní nemám moc co říct:D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.